Facebook Connect

EX-ITEM CLAN

EX-ITEM CLAN GBVN

Nếu Clan của bạn có EX-ITEM riêng sẽ được hiển thị tại đây
Tất cả thành viên trong Clan sẽ nhận được EX-ITEM
Clan có EX-ITEM sẽ được hỗ trợ thêm 30% Nạp Cash khi chủ Clan muốn tổ chức SỰ KIỆN cho Clan
Ngoài ra sẽ có những SỰ KIỆN đặc biệt dành riêng cho các Clan đã đăng ký
Chủ Clan muốn đăng ký EX-ITEM Clan riêng vui lòng Inbox về Fanpage để đăng ký
FANPAGE GBVN : https://www.facebook.com/gbviet.vn

Clan -DMGBVN-

Clan -TOANG-

Clan XSMB

Clan HuynhDe

Clan PHA-MAP

Clan KicKaPoO

Clan VLGroup

Clan CONCAC

Clan WECHOICE

Clan -EURO-

Clan N S U T

Clan 8x

Clan GODLIKE

Clan VNBRO

Clan Tucstac

69-TEAM

Vozer

D.U.C.K CLAN

ALL GAMER

TopFake

JAGUAR

-TOANG-

ThamMy

go to top